Post dodany przez Admin

Czy gaśnica proszkowa jest dobra?

gasnica proszkowa

Każde gospodarstwo domowe potrzebuje pewnego rodzaju ochrony przed ogniem na wypadek sytuacji awaryjnej. Jak więc wybrać dobrą gaśnicę proszkową? A co czyni go lepszym od zwykłego? Jakich funkcji naprawdę potrzebujesz?

Gaśnice proszkowe są najpopularniejszym rodzajem gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany przez sprężony gaz. Zaletą gaśnic proszkowych jest możliwość gaszenia pod napięciem urządzeń elektrycznych. Nie zaleca się gaszenia ruchomych urządzeń mechanicznych, ponieważ mogą one spowodować ich zajęcie. Gaśnice proszkowe nie mogą być stosowane do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych.

Jak używać gaśnicy proszkowej?

Aby gaszenie pożaru gaśnicą było nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, należy przestrzegać kilku zasad:

  • staraj się nie zajmować pozycji przed wiatrem - może rozproszyć strumień środka gaśniczego;
  • skieruj strumień w kierunku podstawy płomienia, najpierw wykonując go z większej odległości, stopniowo zbliżając się do ognia;
  • gaśnice proszkowe są wyposażone w zawór, który należy wyjąć, skierować dyszę w kierunku ognia i nacisnąć dźwignię zaworu.

Jakie są rodzaje gaśnic proszkowych?

Gaśnice proszkowe to zbiorniki wypełnione drobnym proszkiem gaśniczym, który jest wyrzucany z gaśnicy za pomocą niepalnego gazu w celu odcięcia tlenu od palącej się powierzchni. Najczęściej stosowanymi wariantami proszków są proszki węglanowe, odpowiednie do gaszenia pożarów typu B I C oraz proszki fosforanowe, odpowiednie do pożarów z grup A, B i C. Gaśnice fosforanowe charakteryzują się większą odpornością na wilgoć i wstrząsy, a jednocześnie większą grupą pożarów, które są w stanie gasić, dlatego dziś są jednym z najbardziej podstawowych elementów wyposażenia budynku.


Ostatnie komentarze

system alarmowy do mieszkania

Jak korzystać z systemu alarmowego do mieszkania?

System bezpieczeństwa mieszkania to jedna z głównych inwestycji w styl życia. Nie chodzi tylko o bezpiecze
Post dodany przez
zasady bezpieczenstwa podczas pozaru

Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas pożaru?

W dzisiejszym świecie żyjemy z wieloma zagrożeniami. Jednym z najczęstszych zagrożeń jest pożar. Kiedy
Post dodany przez
halas lotniczy

Czy można uniknąć negatywnego wpływu hałasu lotniczego?

W ostatnich latach hałas samolotów stał się poważnym problemem dla mieszkańców wielu dużych miast. Ist
Post dodany przez