Bezpłatna prenumerata czasopisma

Co zyskujesz prenumerując magazyn?

- czasopismo jest bezpłatne
- powiadomimy cię o wydaniu nowego numeru
- do prenumeratorów wysyłamy materiały specjalne

Imperial Tobacco Polska S.A. jest jednym z największych producentów wyrobów tytoniowych w Polsce. Na firmę składa się działająca od 13 lat nowoczesna fabryka w Jankowicach k. Poznania oraz zlokalizowany w tym samym miejscu pion handlowy, posiadający również biura regionalne i siły sprzedaży na terenie całego kraju. Fabryka w Jankowicach, jako jedna z największych należących do koncernu, zaopatruje nie tylko rynek polski, ale także rynki zagraniczne.

fot

 

OPIS SYTUACJI ORAZ PROBLEMÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ KLIENTA

Klient zgłosił zapotrzebowanie na system do bezobsługowego określania ilości osób przebywających na terenie firmy.
Zapotrzebowanie dotyczyło możliwości określenia stanu osobowego podczas sytuacji zagrożenia lub ewakuacji. System miał także pozwalać na zidentyfikowanie miejsca przebywania osób znajdujących się na terenie zakładu podczas ewentualnego wystąpienia awarii maszyn.

Podczas spotkań z klientem omówiono i zidentyfikowano bieżące problemy, skategoryzowano je i uzgodniono priorytety. Następnie przeprowadzono wizję lokalną połączoną z audytem. Kolejnym krokiem było stworzenie koncepcji, określenie zakresu projektu oraz opracowanie harmonogramu. Ustalono także kryteria jakościowe, jakie powinien spełnić system.
Klient posiadał już system Kontroli Dostępu oraz Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o karty zbliżeniowe, który nie został zintegrowany z innymi rozwiązaniami dzia- łającymi w przedsiębiorstwie. Generowało to problemy: przy wymianie karty na nową należało ją dopisać w kilku programach: do kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, do obsługi urządzeń wielofunkcyjnych lub pobierania posiłków na stołówce natomiast gościom wydawano przepustki papierowe.

PROPONOWANE ROZIWIĄZANIE OEAZ WDROŻENIE SYSTEMU

Zaproponowane a następnie wdrożone rozwiązanie obejmowało zintegrowany system zarzadzany z poziomu jednego oprogramowania oraz obsługiwane było przez jedną kartę a zarazem zapewniało:

1. Kontrolę dostępu do pomieszczeń – 50 punktów wewnętrznych oraz 10 zewnętrznych (terminale zewnętrzne, wandaloodporne, IP65) obsługujących zarówno technologię kart zbliżeniowych jako podstawowy czynnik uwierzytelniający oraz biometrię linii papilarnych. Z uwagi na bezpieczeństwo zastosowano karty Mifare DESFire oraz biometrię z detekcją żywej tkanki firmy VIRDI, którą zapewniają terminale VIRDI, których dystrybutorem na rynku polskim jest AutoID Polska S.A.

2. Rejestrację czasu pracy wraz z kołowrotami wejścia i wyjścia – by zapewnić swobodny przepływ kilkuset osób na zmianie zastosowano dwa przejścia, każde z nich stanowiące trzy rzędy kołowrotów. Dzięki temu w ciągu 6 minut system jest w stanie obsłużyć
ok. 500 osób wchodzących oraz 500 wychodzących. Ponadto, w związku z wewnętrzną zasadą polegającą na inspekcji osób opuszczających zakład zamontowano generatory kontroli losowej z sygnalizatorami świetlnymi. Pracownicy oraz goście opuszczający zakład są losowo wywoływani do kontroli osobistej.

Wykorzystano terminale VIRDI AC6000 obsługujące wyświetlanie komunikatów dla pracowników w dwóch rodzajach: komunikat grupowy, np. „dzień 02.05.2013 jest dniem wolnym od pracy” lub indywidualny „proszę donieść badania lekarskie do 10 maja”.

Moduł Rejestracji Czasu Pracy współpracuje z modułem kadrowym SAP. Dane pomiędzy aplikacjami są automatycznie wymieniane i aktualizowane co znacznie usprawniło zarządzanie (nie ma konieczności wprowadzania pracownika w dwóch systemach), oraz raportowanie i rozliczanie czasu pracy przez dział kadr.

3. Obsługę parkingu ze sterowaniem szlabanami – po przeprowadzeniu testów funkcjonalnych przez specjalistów AutoID Polska S.A. w siedzibie Imperial Tobacco Polska S.A. przedstawiciele obu stron zadecydowali, że proces ten będzie obsługiwany poprzez anteny dalekiego zasięgu (do 12 metrów). Specjaliści AutoID Polska S.A., bazując na doświadczeniu, funkcjonalności i bezawaryjności, zdecydowali, że najlepsze do osiągnięcia celów będzie użycie urządzeń firmy SIEMENS Sp. z o.o. Podczas testów funkcjonalnych urządzenia SIEMENS wypadły znacznie lepiej niż urządzenia konkurencyjne dostępne na rynku. Testy obejmowały: zasięg odczytu, środowisko pracy (zewnętrzne), niezbędny osprzęt, wsparcie techniczne, zaplecze serwisowe dostępne w całości w Polsce, jak również jakość wykonania urządzeń. Zamontowano 14 anten RFiD SIMATIC SIEMENS, które automatycznie wyłapują zbliżający się do bramy lub szlabanu pojazd, weryfikują uprawnienia dla tego pojazdu i otwierają szlabany i bramy, jednocześnie rejestrując to zdarzenie w systemie, aby zapewnić prawidłowe informacje o stanach osobowych oraz ilości pojazdów przebywających na terenie przedsiębiorstwa. Dodatkowo, aby zapewnić pełną kontrolę, zastosowano opracowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w ramach projektu realizowanego przez AutoID Polska S.A. oraz Uniwersytet Jagieloński algorytmy do inteligentnego odczytu tablic rejestracyjnych.

Dzięki temu wyeliminowane zostało prawdopodobieństwo użyczania przepustek uprawniających pojazd bez zezwolenia na wjazd na teren firmy.

4. Obsługę urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek – kluczowym założeniem systemu była obsługa wszystkich opisanych procesów poprzez jeden identyfikator „kartę zbliżeniową”. Urządzenia zostały wyposażone w czytniki VIRDI, które zarządzają dostępem oraz dostarczają informacje do modułu zarządzającego wydrukami. Zastosowano czytniki dualne serii VIRDI AC2500 umożliwiające obsługę również poprzez biometrię linii papilarnych w przypadku chwilowego braku karty.

5. Rejestrację pobierania posiłków na stołówce – obsługa tej czynności została zrealizowana podobnie jak obsługa urządzeń wielofunkcyjnych poprzez dołożenie czytników VIRDI AC2500 identyfikujących pracowników oraz dostarczających niezbędnych informacji do modułu zarządzania posiłkami.

6. Obsługę gości oraz dostawców – w tym obszarze zastosowano drukarki do kart ZEBRA oraz wprowadzono identyfikatory w postaci karty zbliżeniowej. Aby usprawnić wpisywanie danych personalnych, wykorzystano skanery dokumentów, które automatycznie pobierają dane z dowodu osobistego. Dzięki temu czas obsługi gości został skrócony do 20 sekund, łącznie z wydaniem przepustki ze zdjęciem. Projekt objął także dostawę i montaż urządzeń wykonawczych typu: szlabany, kołowroty, wygrodzenia, domofony, słupki, urządzenia, infrastrukturę sieciową oraz zasilającą.

Całość prac oraz wdrożenie i uruchomienie systemu zostały wykonane przez wyspecjalizowanych pracowników AutoID Polska S.A. przy wsparciu merytorycznym ze strony firmy SIEMENS i producenta urządzeń VIRDI. Po zakończeniu szkoleń i uruchomieniu zintegrowanego systemu ruchu osobowego i samochodowego AutoID Polska S.A. zapewniła wsparcie i pomoc w obsłudze poszczególnych funkcji systemu, obejmującą opiekę na czas rozruchu systemu oraz usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie użytkowania i działania systemu.

Dalsza współpraca określona jest przez umowę serwisową gwarantującą obu stronom jasne i klarowne zasady obsługi.

AutoID Polska S.A.