Bezpłatna prenumerata czasopisma

Co zyskujesz prenumerując magazyn?

- czasopismo jest bezpłatne
- powiadomimy cię o wydaniu nowego numeru
- do prenumeratorów wysyłamy materiały specjalne

Najbardziej prestiżowa organizacja zrzeszająca praktyków z branży bezpieczeństwa na całym świecie - ASIS International - założona została w 1955 w USA z misją promowania w branży security takich wartości jak doskonalenie i przywództwo.

Dziś w 223 oddziałach na całym świecie zrzeszonych jest 38,000 członków. Od 6 kwietnia 2012 r. struktury europejskie powiększyły się o oddział polski – ASIS Polish Chapter, który liczy sobie 25 członków.

Historia powstania ASIS Polish Chapter

6 kwietnia 2012 r. to oficjalna data uformowania ASIS Polish Chapter, a jego narodziny zwiastują przypływ nowej jakości na rynku usług związanych z bezpieczeństwem. Mimo że idea utworzenia oddziału zrodziła się już wiele miesięcy temu, to wśród Polaków było zaledwie kilka osób zrzeszonych w tej organizacji – za mało, by utworzyć osobne struktury. Podczas ubiegłorocznej konferencji 3 rd SASMA Business Security Conference (17 – 18 listopada 2011 r.) gościem honorowym był Eduard Emde, piastujący wówczas funkcję prezydenta elekta ASIS International, który ogłosił rozpoczęcie prac nad tworzeniem ASIS Polish Chapter.


W niespełna rok później, 3 września 2012 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie polskiego oddziału ASIS z udziałem honorowych członków ASIS International - Godfried'a Hendriks'a (CPP, Senior Regional Vice President) oraz Radka Havlis'a (CPP, Regional Vice President Region 29).

Spotkanie ASIS Polish Chapter otworzył Sebastian Błażkiewicz, przewodniczący polskiego oddziału ASIS. Godfried Hendriks wyjaśnił zebranym podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem organizacji ASIS na świecie. Jego wypowiedź uzupełnił  Radek Havlis, który swoim wystąpieniem zainicjował dyskusję na temat wartości, jakie przynosi członkostwo w ASIS. Członkowie ASIS Polish Chapter bili brawo kiedy Sebastian Błażkiewicz, prezes polskiego oddziału, optymistycznie mówił o planach rozwoju struktur polskiej organizacji i na spotkanie w kolejnym roku obiecywał wynajęcie sali mieszczącej 100-150 osób, a Radek Havlis i Godfried Hendricks kibicowali tak dynamicznemu rozwojowi.

Podczas spotkania poruszano wiele tematów opisujących potencjał międzynarodowy organizacji oraz jej wpływ na rynek lokalny. Niewątpliwą korzyścią jest możliwość nawiązywania relacji w środowisku biznesowym z osobami z branży pracującymi na różnych stanowiskach. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z korzyściami zawodowymi, jakie może przynieść członkostwo w ASIS Polish Chapter oraz dowiedzieli się w jaki sposób ta organizacja może wspierać rozwój ich kariery na każdym etapie.

Punktem kulminacyjnym spotkania było głosowanie oraz wybór zarządu ASIS POLISH CHAPTER. Podczas kadencji na rok 2012 / 2013 organizacji przewodzić będą: Sebastian Błażkiewicz (Prezes),
Paweł Wrzesień (Wiceprezes), Kamila Pietraszuk (Sekretarz), Krzysztof Moszyński (Skarbnik).


Profity płynące z przynależności do ASIS

Przynależność do tej organizacji niesie ze sobą profity w postaci nowych znajomości w międzynarodowym środowisku biznesowym, na co w swojej prezentacji wskazywał Godfried, który karierę w branży bezpieczeństwa rozpoczął w 1992 r od zapisania się w szeregi organizacji ASIS. Wspominał jak wiele się nauczył od osób bardziej doświadczonych, jak członkowie ASIS z dłuższym stażem byli jego najlepszymi nauczycielami i jak wprowadzili go w arkana sztuki zarządzania bezpieczeństwem biznesu. Kilkakrotnie podkreślał jak wiele im zawdzięcza, a odkąd objął funkcję w zarządzie tej organizacji, zaczął pomagać innym osobom na drodze do sukcesu i zwiększenia własnej efektywności. Dzisiaj Godfried zarządza bezpieczeństwem w międzynarodowej korporacji i z uśmiechem powtarza, że przyszła pora, by zaczął oddawać innym to, co sam na początku swej kariery bezinteresownie otrzymał.

Historia Godfrieda to nie odosobniony przypadek. Dzięki programowi Joung Professionals połączonemu z mentoringiem młodzi adepci tej branży dzięki sesjom coachingowym  mają możliwość szlifowania swojego warsztatu, czerpania wiedzy z doświadczenia starszych kolegów, korzystania z ich cennych wskazówek. Ideą tej inicjatywy jest stworzenie przyjaznej przestrzeni, w której młodzi profesjonaliści będą mogli zdobywać wiedzę i doświadczenie dzięki kontaktom biznesowym z osobami bardziej doświadczonymi w branży.

Do grupy „młodych profesjonalistów” mogą przyłączyć się członkowie ASIS, którzy nie ukończyli 40 lat i mają mniejsze niż pięcioletnie doświadczenie w branży bezpieczeństwa. Dzięki przynależności do tej grupy można w szybki sposób zbudować profesjonalną sieć kontaktów, obserwować umiejętności przywódcze najlepszych managerów w branży, otrzymać wsparcie w zakresie coachingu i mentoringu, a dzięki szkoleniom dedykowanym dla młodych profesjonalistów - zdobyć bezcenną wiedzę i umiejętności. Dzięki wsparciu ze strony bardziej doświadczonych członków ASIS piastujących wysokie stanowiska menadżerskie młoda kadra ma szansę czerpać wzorce od najlepszych w branży.

„Joung Professionals” to struktura działająca ponad regionami, osoby zainteresowane spełniające kryteria „młodych profesjonalistów” mogą w każdej chwili dołączyć do międzynarodowego forum członków tej grupy. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie www ASIS: http://www.asisonline.org/membership/yp/default.htm.

Jednym z wyzwań dla polskiego oddziału organizacji ASIS może być utworzenie lokalnej struktury „Joung Professionals”, która z jednej strony wspierałaby działania międzynarodowej grupy, a z drugiej - działała lokalnie na polskim rynku w celu wspierania polskich adeptów branży bezpieczeństwa biznesu.


Poza inwestowaniem czasu i energii we wspieranie młodych profesjonalistów ASIS daje wiele możliwości ludziom, którzy pragną się wymieniać doświadczeniami w konkretnych obszarach. Branża bezpieczeństwa jest dość specyficzna jeśli chodzi o postrzeganie konkurencji – na tym rynku, aby odnieść sukces, lepiej się łączyć niż dzielić. Eksperci i managerowie ds. bezpieczeństwa mają wspólnych wrogów i wspólny cel – przechytrzyć potencjalnych przestępców i z tego punktu widzenia bardziej opłaca im się wymieniać spostrzeżeniami, informacjami i korzystać ze wspólnych doświadczeń niż działać w pojedynkę. Stąd dużą popularnością cieszą się w ASIS oddziały powstałe ze względu na wspólne zainteresowania i wspólną działalność. „Councils”, bo o nich mowa, to tematyczne sektory działające ponad geograficznymi podziałami, a korzyści płynących z przynależności do poszczególnych grup nie da się przecenić.

Dzięki temu każdy członek ASIS może uzyskać wsparcie od osób, które być może w przeszłości borykały się z podobnym problemem i dzisiaj chętnie podzielą się swoją receptą na z wyjście z podbramkowej sytuacji. O tych grupach podczas spotkania ASIS Polish Chapter opowiadał Radek Havlis, akcentując fakt, że „skoro w tej branży mamy wspólnych wrogów, to specjaliści z konkurencyjnych firm mogą działać razem we spólnym interesie i łączyć swoje siły w walce z przestępstwami”.

Działalność poszczególnych grup oparta jest na wymianie kontaktów i doświadczeń ekspertów pracujących w różnych zakątkach ziemii. Członkowie poszczególnych sektorów prowadzą badania rynkowe zmierzające do zgłębienia różnych zagadnień, przeprowadzają ankiety wśród lokalnych społeczności jak również piszą artykuły do magazynów z branży bezpieczeństwa biznesu. W swej działalności koncentrują się na najnowszych trendach i zagadnieniach występujących w branży bezpieczeństwa, a  ich badania i ekspertyzy stanowią profesjonalne źródło wiedzy o realiach panujących w branży bezpieczeństwa biznesu na całym świecie.

W organizacji ASIS International na całym świecie funkcjonuje 30 grup zainteresowań:

1. Academic And Training Programs Council
2. Banking & Financial Services Council
3. Commercial Real Estate Council
4. Crime/loss Prevention Council
5. Crisis Management And Business Continuity Council
6. Cultural Properties Council
7. Defense And Intelligence Council
8. Economic Crime Council
9. Fire & Life Safety Council
10. Food Defense And Agriculture Security Council
11. Gaming & Wagering Protection Council
12. Global Terrorism, Political Instability And International Crime
13. Healthcare Security Council
14. Hospitality, Entertainment And Tourism Security Council
15. Information Asset Protection & Pre-employment Screening Council
16. Information Technology Security Council
17. Investigations Council
18. Law Enforcement Liaison Council
19. Leadership And Management Practices Council
20. Military Liaison Council
21. Petrochemical, Chemical And Extractive Industries Security Council
22. Pharmaceutical Security Council
23. Physical Security Council
24. Retail Loss Prevention Council
25. School Safety And Security Council
26. Security Architecture & Engineering Council
27. Security Services Council
28. Supply Chain And Transportation Security Council
29. Utilities Security Council
30. Women In Security Ad-hoc Council

Jednym z wyzwań, jakie stoją przed członkami ASIS Polish Chapter jest rozbudowywanie struktur ASIS, które od lat z powodzeniem funkcjonują na świecie.  Tę międzynarodową organizację wraz z jej rozbudowanym modelem funkcjonowania można porównać do doskonale wyposażonej biblioteki, z której zasobów warto czerpać, by w sposób szybki i bezpieczny zbudować własną wiedzę i kapitał.

Branża bezpieczeństwa jawi się jako sektor rynku zdominowany przez mężczyzn, jednak jedną z grup tematycznych funkcjonujących w obrębie ASIS jest organizacja Women In Security Group (WIS) prowadzona przez Alexandrę Whyte, kobietę z wieloletnim doświadczeniem w branży bezpieczeństwa.
Jednym z celów polskiego oddziału ASIS jest zaktywizowanie kobiet działających w branży bezpieczeństwa w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, by dołączyły do grupy WiS, tak by mogły czerpać z możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi kobietami na całym świecie.


ASIS Women In Security Group (WIS) została powołana z myślą o kobietach pracujących w branży bezpieczeństwa jako platforma do wymiany poglądów i doświadczeń. Dzięki tej inicjatywie członkinie grupy mogą pielęgnować relacje z innymi kobietami z branży, otrzymywać pomoc jak i ją oferować, omawiać różne biznesowe zagadnienia, dzielić się swoim doświadczeniem i poznawać kwestie, które mogą wpłynąć na ich kariery na wszystkich szczeblach rozwoju zawodowego. Mimo że struktura powstała w organizacji ASIS z myślą o kobietach, to zaprasza w swe progi również mężczyzn oraz osoby nienależące do ASIS International.

Przywódczyni grupy, Alexandra, rozpoczęła swoją karierę w roku 1989 w Armii Brytyjskiej jako policjantka Królewskiej Policji Wojskowej, a w 2006 roku zrezygnowała ze służby, by w ramach własnej działalności budować karierę jako osobisty trener. Do ASIS Alex dołączyła w kwietniu 2010 roku i objęła stanowisko w ASIS Women in Security (WIS) - obecnie jest ich przedstawicielem na Europę. W tym roku Alexandra pojawi się w roli prelegenda na konferencji 4 th SASMA Business Security Conference organizowanej przez firmę Sasma w dniach 25-26 październiak w Warszawie.

 

 Przeczytaj pełną wersję artykułu w numerze 5/2012 magazynu.